Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 146 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu:

A. Hàng nhập khẩu còn lưu kho lưu bãi được tái xuất và  Hàng nhập khẩu ít hơn so với khai báo

B. Hàng nhập khẩu ít hơn so với khai báo

C. Hàng nhập khẩu còn lưu kho lưu bãi được tái xuất hoặc Hàng nhập khẩu ít hơn so với khai báo

D. Hàng nhập khẩu còn lưu kho lưu bãi được tái xuất

Câu 3: Căn cứ tính thuế TTĐB trong trường hợp được khấu trừ là:

A. Thuế TTĐB của hàng bán ra trong kỳ

B. Thuế TTĐB của hàng bán ra trong kỳ và Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu đầu vào tương ứng

C. Thuế suất

D. Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu đầu vào tương ứng

Câu 4: Căn cứ tính thuế Xuất nhập khẩu theo tỷ lệ % dựa trên:

A. Thuế suất từng mặt hàng

B. Giá tính thuế từng mặt hàng

C. Số lượng từng mặt hàng

D. Tất cả các phương án

Câu 5: Căn cứ vào chứng từ nào để ghi nhận thuế xuất nhập khẩu?

A. Tờ khai hải quan

B. Hợp đồng

C. Hóa đơn thương mại

D. Vận đơn

Câu 9: Công việc kế toán thuế thuộc quản lý trực tiếp của:

A. Hội đồng quản trị

B. Cán bộ quản lý thuế

C. Ban giám đốc

D. Phòng kế toán

Câu 10: Điều kiện để khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với trường hợp nhập khẩu nguyên vật liệu chịu thuế TTĐB sản xuất hàng chịu thuế TTĐB là có:

A. Chứng từ nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu

B. Hợp đồng mua

C. Hóa đơn mua nguyên vật liệu

D. Cả 3 phương án

Câu 11: Đối tượng nào áp dụng tính thuế GTGT theo khấu trừ:

A. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tới dầu khí

B. Cơ sở KD có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ trường hợp khác theo quy định)

C. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng

D. Cơ sở KD có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ trường hợp khác theo quy định); Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng; Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tới dầu khí

Câu 12: Đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp nào?

A. Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp

B. Phương pháp khấu trừ

C. Phương pháp trực tiếp

D. Không có phương án

Câu 13: Giá tính thuế hàng nhập khẩu bao gồm:

A. Giá tính thuế xác định theo một trong 6 phương pháp

B. Thuế nhập khẩu

C. Thuế TTĐB

D. Không có phương án nào đúng

Câu 14: Giá tính thuế hàng xuất khẩu bao gồm:

A. FOB

B. CIF

C. Giá hóa đơn GTGT

D. Cả 3 phương án

Câu 16: Hàng nào sau đây chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

A. Giấy học sinh

B. Vàng mã

C. Bìa

D. Cả ba loại

Câu 18: Hiện nay, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế là phần mềm được cung cấp bởi:

A. Tổng cục Thuế

B. Cục thuế

C. Bộ tài chính

D. Chi cục Thuế

Câu 19: Hồ sơ khai thuế liên quan đến đất được xử lý tại bộ phận nào?

A. Phòng dữ liệu của cơ quan thuế

B. Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất

C. Bộ phận kê khai và khấu trừ thuế

D. Nơi nhận hồ sơ

Câu 21: Kế toán thuế có trách nhiệm và quyền hạn…

A. Giống với các kế toán khác

B. Giống với cán bộ quản lý thuế

C. Giống với cán bộ thuế

D. Khác với các kế toán khác

Câu 22: Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài dùng hóa đơn gì:

A. Hóa đơn bán hàng thông thường

B. Hóa đơn GTGT

C. Hóa đơn thương mại

D. Cả 3 trường hợp

Câu 23: Luật quản lý thuế có đối tượng áp dụng là …

A. Cơ quan quản lý thuế

B. Công chức thuế

C. Người nộp thuế

D. Tất cả các phương án

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên