Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 134 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Nguyên tắc khấu trừ thuế là:

A. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT không được bồi thường của hàng hóa, dịch chịu thuế bị tổn thất

B. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó

C. Tất cả các phương án

Câu 2: Nhập khẩu 1.000 chai rượu 42 độ, giá tính thuế nhập khẩu 1.000.000 đ, thuế nhập khẩu 65%, thuế tiêu thụ đặc biệt 65%, thuế TTĐB định khoản như thế nào?

A. Nợ TK156/ Có TK3332 1.072.500.000

B. Nợ TK156/ Có TK3332 650.000.000

C. Nợ TK156/ Có TK3332 1.000.000.000

D. Nợ TK156/ Có TK3332 1.650.000.000

Câu 4: Nộp kê khai thuế có thể tiến hành phần lớn theo hình thức nào?

A. Nộp qua mạng

B. Nộp qua thư

C. Nộp trực tiếp

D. Nộp tại bộ phận quản lý

Câu 5: Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp Khấu trừ:

A. Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được Khấu trừ

B. Thuế đầu ra

C. Thuế đầu ra – Thuế đầu vào

D. Thuế tính trực tiếp trên doanh thu

Câu 7: Tài khoản để kế toán ghi chép theo dõi thuế xuất và nhập khẩu là:

A. TK3338

B. Chung một TK 3333

C. TK3331

D. TK333 mở chi tiết riêng cho thuế xuất khẩu và nhập khẩu

Câu 14: Tại Việt Nam sử dụng mấy mức thuế suất thuế GTGT?

A. 0%

B. 5%

C. 10%

D. Tất cả các phương án  

Câu 15: Thời hạn cuối nộp thuế TNDN mỗi quý là:

A. Ngày 30 của quý tiếp theo

B. Ngày cuối cùng của quý sau

C. Ngày đầu tiên quý sau

D. Ngày 45 của quý tiếp

Câu 16: Thu nhập chịu thuế xác định:

A. Doanh thu – chi phí được giảm trừ + Thu nhập khác

B. Doanh thu – chi phí được giảm trừ

C. Doanh thu – chi phí được giảm trừ - Thu nhập khác

D. Tất cả các phương án

Câu 17: Thuế bảo vệ môi trường được tính với nguyên vật liệu định khoản vào TK theo dõi nào?

A. Nợ TK152/ Có TK3338

B. Nợ TK152/ Có TK3336

C. Nợ TK152/ Có TK333

D. Nợ TK152/ Có TK3337

Câu 18: Thuế GTGT 5% áp dụng với loại mặt hàng nào?

A. Nước sạch

B. Vận tải

C. Bánh kẹo

D. Điện thương phẩm

Câu 19: Thuế nhập khẩu với hàng tạm nhập tái xuất không thuộc sở hữu của đơn vị được phản ánh như thế nào?

A. Nợ TK1388/Có TK3333

B. Nợ TK3388/Có TK3333

C. Nợ TK3333/Có TK156

D. Nợ TK3333/Có TK138

Câu 23: Thuế xuất khẩu được hoàn (giảm), kế toán ghi:

A. Nợ TK3333/Có TK711

B. Nợ TK3333/Có TK811

C. Nợ TK3333/Có TK511

D. Không có phương án nào đúng

Câu 24: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đánh vào hàng hóa:

A. Hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế

B. Từ khu chế xuất

C. Nhập khẩu, xuất khẩu

D. Ủy thác xuất nhập khẩu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên