Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 8 Câu hỏi
  • 3.6K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương - Phần 1. Tài liệu bao gồm 8 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

10 Phút

Tham gia thi

258 Lần thi

Câu 1: Trong nhà trường, hoạt động GD có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách người học vì:

A. Hoạt động GD là hoạt động có tổ chức, có kế hoạch, có chương trình, có nội dung, phương tiện, phương pháp

B. Hoạt động GD là hoạt động giao lưu đặc biệt

C. Hoạt động GD được thể hiện trên khắp mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường

D. Cả a, b, c

Câu 2: Trong nhà trường hiện đại, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một con đường quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ và nội dung GD vì:

A. Hoạt động nghiên cứu của người học có tác dụng phát huy tính tích cực, nâng cao tính độc lập, sáng tạo của người học

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học có tác dụng hình thành kỹ năng, thói quen tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ bản thân

C. Hoạt động nghiên cứu khoa học có tác dụng chuẩn bị cho người học thích ứng với yêu cầu thường xuyên đổi mới của tri thức, của thực tiễn đời sống xã hội

D. Cả a, b, c

Câu 3: Tự GD là một trong những con đường quan trọng để thực hiện nhiệm vụ và nội dung GD vì:

A. Nhờ tự GD mà người học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện theo yêu cầu GD của nhà trường, của tập thể và nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi trở ngại

B. Nhờ tự GD mà người học biến những yêu cầu khách quan của xã hội thành yêu cầu chủ quan

C. Nhờ tự GD mà người học trở thành chủ thể tích cực, tự giác của quá trình GD

D. Cả a, b, c

Câu 4:  Hoạt động tập thể là một trong những con đường quan trọng để thực hiện nhiệm vụ và nội dung GD trong nhà trường hiện đại, vì: 

A. Hoạt động tập thể là môi trường quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách người học

B. Hoạt động tập thể là phương tiện để hình thành và phát triển nhân cách người học

C. Hoạt động tập thể có tác dụng rèn luyện cho học sinh có ý thức và thói quen sống và làm việc có tổ chức, có kỷ luật, biết đoàn kết, tương trợ, quan tâm lẫn nhau

D. Cả a, b, c

Câu 5: Cơ cấu hệ thống GD quốc dân Việt Nam hiện nay bao gồm những ngành học nào?

A. Ngành GD mầm non

B. Ngành GD phổ thông

C. Ngành GD chuyên nghiệp

D. Cả a, b, c

Câu 6: Mục tiêu GD đại học trong giai đoạn hiện nay là gì?

A. Đào tạo nhân lực giỏi, cho các thành phần kinh tế, đáp ứng những đòi hỏi mới về chất lượng cho nền kinh tế thị trường

B. Bồi dưỡng tri thức tinh hoa, nhân tài cho đất nước. c. Nâng cao dân trí

C. Nâng cao dân trí

D. Cả a, b, c

Câu 7: Công nghệ GD có tác dụng:

A. Nâng cao năng suất của GD

B. Tạo cho GD những nền tảng khoa học mới

C. Cho phép cá thể hoá GD

D. Cả a, b, c

Câu 8: Khi đánh giá kết quả dạy học cần dựa trên cơ sở nào?

A. Cần dựa vào mục tiêu đào tạo

B. Cần dựa và sự đánh giá định lượng và định tính kết quả đào tạo

C. Cần dựa vào sự đánh giá đúng đắn và diễn biến của quá trình giảng dạy, đào tạo để điều chỉnh kịp thời

D. Cả a, b, c

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 258 Lượt thi
  • 10 Phút
  • 8 Câu hỏi
  • Sinh viên