Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 618 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 3: Trong hệ thống máy tính, KC8042 (keyboard controller) là

A. Thiết bị giao diện

B. Thiết bị điều khiển

C. Thiết bị vào/ra

D. Thiết bị ngoại vi

Câu 4: CPU 80286 được cấu thành từ

A. Đơn vị thực hiện, đơn vị lệnh và đơn vị địa chỉ

B. ALU, CU và các thanh ghi

C. 3 đơn vị chính là IU, EU và AU

D. 4 đơn vị chính EU, IU, AU,BU

Câu 5: Chức năng của khối EU trong kiến trúc CPU Intel 80286 là:

A. Thực hiện các phép tính

B. Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ

C. Thực hiện các phép tính số học và logic

D. Thực hiện các lệnh đã được giải mã

Câu 6: Chức năng của khối IU trong kiến trúc CPU intel 80286 là:

A. Thực hiện các phép tính

B. Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ

C. Thực hiện các phép tính số học và logic

D. Thực hiện các lệnh đã được giải mã

Câu 8: Trong chế độ thực cặp địa chỉ segment :offset của một ô nhớ được quan niệm là

A. Địa chỉ lệch của ô nhớ trong đoạn

B. Địa chỉ logic của ô nhớ

C. Địa chỉ vật lý của ô nhớ

D. Địa chỉ của một đoạn nhớ chứa ô nhớ

Câu 9: Địa chỉ segment của một ô nhớ được quan niệm là

A. Địa chỉ lệch của ô nhớ trong đoạn

B. Địa chỉ logic của ô nhớ

C. Địa chỉ vật lý của ô nhớ

D. Địa chỉ đoạn của đoạn nhớ chứa ô nhớ

Câu 10: Địa chỉ offset của một ô nhớ được quan niệm là

A. địa chỉ logic của ô nhớ

B. địa chỉ vật lý của ô nhớ

C. địa chỉ của một đoạn chứa ô nhớ

D. mang thông tin về độ lệch của địa chỉ ô nhớ so với địa chỉ nền đoạn nhớ

Câu 12: Các thanh ghi SS,CS,DS,ES

A. Chứa địa chỉ đoạn của các đoạn ngăn xếp, mã lệnh, dữ liệu, mở rộng của chương trình đang thực hiện

B. Chứa địa chỉ đoạn của các đoạn mã lệnh, dữ liệu, mở rộng và ngăn xếp của chương trình đang thực hiện

C. Thuộc nhóm các thanh ghi đoạn vì có chức năng chứa địa chỉ đoạn của các đoạn nhớ

D. Chứa địa chỉ đoạn của các đoạn nhớ tương ứng của Chương trình đang thực hiện trong chế độ thực

Câu 13: Các thanh ghi trong CPU16 bit có thể truy nhập như là các thanh ghi 16 bit hoặc 8 bit là

A. Các thanh ghi đa năng

B. Các thanh ghi đoạn

C. Các thanh ghi địa chỉ

D. Các thanh ghi điều khiển

Câu 14: Trong thanh ghi cờ của CPU, khi bit cờ DF=1 thì

A. DI giảm khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

B. SI tăng khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

C. SI, DI tăng khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

D. SI tăng, DI giảm khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

Câu 15: Trong thanh ghi cờ của CPU, khi bit cờ hướng DF=0 thì

A. SI giảm khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

B. DI tăng khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

C. SI, DI giảm khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

D. SI giảm, DI tăng khi thực hiện các lệnh thao tác xâu ký tự

Câu 16: Trong chế độ bảo vệ với cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân đoạn thì thanh ghi đoạn

A. Dùng để xác định địa chỉ tuyến tính của ô nhớ trong đoạn

B. Là bộ mô tả đoạn nhớ cần truy nhập

C. Dùng để xác định thông tin về bộ mô tả đoạn nhớ trong bảng bộ mô tả

D. Chứa địa chỉ đoạn của đoạn nhớ

Câu 17: Trong chế độ bảo vệ theo cơ chế phân đoạn, bộ chọn đoạn

A. dùng để xác định vị trí bộ mô tả đoạn trong bảng bộ mô tả

B. chứa thông tin xác định vị trí bộ mô tả đoạn trong bảng bộ mô tả

C. chứa 3 thông tin về bộ mô tả đoạn

D. chứa thông tin về loại bảng bộ mô tả cần truy nhập

Câu 18: Đối với người sử dụng, chức năng cơ bản của máy tính số là:

A. Thực hiện chương trình

B. Xử lý các phép tính số học

C. Xử lý các phép tính số học và logic

D. Xử lý tín hiệu số

Câu 19: Trong chế độ thực các thanh ghi đoạn dùng để:

A. Chứa các đoạn nhớ

B. Chứa địa chỉ vật lý đoạn nhớ

C. Chứa địa chỉ đoạn

D. Chứa một đoạn thuộc chương trình

Câu 20: Khẳng định nào sau đây là SAI

A. Toán hạng của lệnh có thể nằm ở bộ nhớ ngoài

B. Toán hạng của lệnh có thể nằm ở trong thanh ghi

C. Toán hạng của lệnh có thể nằm ở bộ nhớ trong

D. Toán hạng của lệnh có thể nằm ngay trong câu lệnh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm