Câu hỏi: Ngày 05/02, xuất kho hàng hóa, bán 10 ti vi LG 21 incher cho Công ty TNHH Hồng Hà giá 2.100.000đ. 15 nồi cơm điện với giá 500.000đ, Thuế VAT 10%, công ty TNHH Hồng Hà đã thanh toán 1 nửa bằng tiền mặt, nửa còn lại nợ. Để cập nhật nghiệp vụ trên ta cần có loại phiếu nào?

84 Lượt xem
30/08/2021
3.5 8 Đánh giá

A. Hóa đơn

B. Phiếu xuất kho và phiếu thu tiền

C. Phiếu xuất kho

D. Hóa đơn và phiếu thu tiền

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Để lên được bàng kê mẫu số 01-1/GTGT ta thực hiện đường dẫn nào?

A. Phân hệ bán hàng/ thuế đầu ra, nghiệp vụ/ Bán hàng/ thuế đầu ra, thuế / Thuế đầu ra, nghiệp vụ/ thuế/ thuế đầu ra

B. Phân hệ bán hàng/ thuế đầu ra, thuế/ thuế đầu ra

C. Nghiệp vụ/ bán hàng/ thuế đầu ra

D. Nghiệp vụ bán hàng/ thuế đầu ra, nghiệp vụ/ mua hàng/ thuế đầu ra, thuế/ thuế đầu ra, Nghiệp vụ/ Thuế/ Thuế đầu ra

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 12 Lượt xem

Câu 4: Nút xóa trong màn hình cập nhật chứng từ có tác dụng gì?

A. Tìm kiếm một chứng từ đã cập nhật

B. Xóa chứng từ đang cập nhật

C. Xóa tất cả các chứng từ đã cập nhật

D. Xóa một chứng từ đã cập nhật

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 5: Nút duyệt có trong màn hình Danh mục từ điển:

A. Kết chuyển Lỗ Lãi

B. Danh mục từ điển

C. Cập nhật chứng từ

D. Báo cáo

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Câu 6: Chức năng xóa không có trong màn hình nào dưới đây:

A. Hệ thống tài khoản

B. Danh mục từ điển

C. Cập nhật chứng từ

D. Sổ chi tiết bán hàng

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy - Phần 3
Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên