Câu hỏi: Công ty TNHH C thành lập năm 2013 từ dự án đầu tư mới tại địa bàn X có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, kê khai theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 2016 có số liệu phát sinh trên địa bàn X như sau: Doanh thu tính thuế là 4.000 trđ Tổng chi phí phát sinh trong kỳ là 3.000 trđ, trong đó:

61 Lượt xem
30/08/2021
3.7 7 Đánh giá

A. 0 trđ

B. 200 trđ

C. 240 trđ

D. 260 trđ

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập không chịu thuế TNCN:

A. Phụ cấp độc hại

B. Tiền lương ca 3

C. Tiền thưởng nhân dịp tết nguyên đán

D. Cả a, c đều dúng

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 2: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là:

A. Giá bán chưa có thuế GTGT

B. Giá bán đã có thuế GTGT

C. Giá tính thuế của HHDV cùng loại

D. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Xem đáp án

30/08/2021 4 Lượt xem

Câu 4: Hàng hoá, dịch vụ nào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

A. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

B. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

C. Phân bón

D. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. 

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Thuế TNCN là là loại thuế:

A. Gián thu

B. Tiêu dùng

C. Tài sản

D. Trực thu

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 6: Thuế suất 0% không áp dụng đối với gì:

A. HH xuất khẩu

B. Dịch vụ xuất khẩu

C. Vận tải quốc tế

D. Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 40
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm