Câu hỏi: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế GTGT trong trường hợp sau:

110 Lượt xem
30/08/2021
3.5 10 Đánh giá

A. Trong 3 tháng trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

B. Trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

C. Cả a và b

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB là giá bán:

A. Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt

B. Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT

C. Giá bán đã có thuế Tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 5: Công ty xây dựng Y có doanh thu trong kỳ tính thuế là 2.000.000.000 đồng.

A. 60.000.000 đồng

B. 70.000.000 đồng

C. 80.000.000 đồng

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 6: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng:

A. Vận tải quốc tế

B. Thức ăn gia súc

C. Nước sạch phục vụ sản xuất.

D. Chuyển quyền sử dụng đất

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 33
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm