Đề thi Tiếng Anh 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 30/11/2021
  • 16 Câu hỏi
  • 2.2K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Đề thi Tiếng Anh 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1). Tài liệu bao gồm 16 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Đề thi Tiếng Anh 8. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

08/02/2022

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

399 Lần thi

Câu 3:

Choose the best answer

She told me that she ____________ candies.

A. likes

B. doesn't like

C. not liked

D. didn't like

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Đề thi Tiếng Anh 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Thông tin thêm
  • 399 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 16 Câu hỏi
  • Học sinh