Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 29

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 29

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 109 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 29. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Kiểm tra hiệu quả dự án, phương án được tiến hành?

A. Khi phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích

B. Sau khi cho vay 

C. Trước khi cho vay 

D. Trong khi cho vay

Câu 2: Một trong 5 điều kiện vay vốn cuả các TCTD khi xem xét và quyết định cho KH vay?

A. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết

B. Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn 

C. Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn theo cam kết trong hợp đồng 

D. Sử dụng vốn đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng

Câu 3: Một trong những tiêu chí nào dưới đây để xác định chợ lọai 2.

A. Không có câu trả lời nào đúng

B. Là chợ có dưới 300 sạp  

C. Là chợ có từ 300 đến dưới 500 sạp

D. Là chợ có trên 500 sạp

Câu 5: Các tiêu chí nào không nằm trong trong tiêu chí xếp hạng tín dụng cho vay tiêu dùng:

A. Loại công việc 

B. Mức thu nhập

C. Tình trạng nhà ở 

D. Tuổi khách hàng

Câu 6: Thời hạn cho vay CBNV tối đa 48 tháng áp dụng cho:

A. CBNV có thời gian công tác tại Sacombank từ 05 năm trở lên

B. CBNV từ cấp trưởng/phó phòng trở lên

C. Cả 2 trường hợp trên

Câu 9: Chọn tỷ lệ trích DPRR đúng tương ứng các nhóm nợ sau?

A. Nhóm 1: 0%

B. Nhóm 2: 5% 

C. Nhóm 5: 100% 

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 10: Theo qui định của NH các khoản nợ vay được chia làm 5 nhóm nợ, anh/chị hãy chọn nhóm nợ với tên gọi tương ứng chính xác nhât sau đây?

A. Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn 

B. Nhóm 4: Nợ nghi ngờ 

C. Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn 

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 11: Khi phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của một DN, các Anh Chị thường sử dụng những báo cáo cơ bản nào sau đây?

A. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

B. Bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

C. Bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ

D. Bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Câu 15: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không đăng ký thế chấp trường hợp nào sau đây:

A. Nhà ở gắn liền với đất 

B. Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai

C. Rừng trồng, vườn cây lâu năm 

D. Tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất

Câu 16: Theo quy định hiện hành của Sacombank, chi nhánh được quyền nhận tài sản bảo đảm là số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm do các tổ chức nào sau đây phát hành, quản lý?

A. Một số ngân hàng hoạt động tại Việt Nam theo danh mục thông báo từng thời kỳ 

B. Một số ngân hàng thương mại cổ phần 

C. Một số ngân hàng thương mại nhà nước 

D. Tất cả các Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam

Câu 17: Theo quy định của Pháp luật về Đất đai, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất phải được. 

A. Chủ hộ trong sổ hộ khẩu của gia đình ký tên

B. Chủ hộ và tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự thuộc hàng thừa kế thứ nhất có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình thống nhất và ký tên

C. Tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình thống nhất và ký tên

D. Tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình thống nhất và ký tên

Câu 18: Theo quy định hiện hành, thời hạn hiệu lực của bảo lãnh dự thầu:

A. Kéo dài bằng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày 

B. Kéo dài tới khi có bảo lãnh thực hiện hợp đồng thay thế 

C. Kéo dài tới khi hết thời hạn hiệu lực ghi trên cam kết bảo lãnh 

D. Các thời hạn trên đều đúng, tuỳ theo thời hạn nào đến trước

Câu 21: Một khách hàng có một bất động sản ở tỉnh A, một bất động sản ở tỉnh B, một bất động sản ở tỉnh C muốn dùng cả 3 bất động sản này để bảo đảm cho một nghĩa vụ tại Sacombank có thể:

A. Ký 1 hợp đồng thế chấp tại Phòng công chứng Nhà nước của 1 trong 3 tỉnh và thực hiện đăng ký GDBĐ theo qui định

B. Ký 3 Hợp đồng thế chấp tại 3 tỉnh nơi có bất động sản và thực hiện đăng ký GDBĐ theo qui định

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 29
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm

Cùng danh mục