Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 27

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 27

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 138 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 27. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Đối với công ty nhà nước có hội đồng quản trị, nếu hợp đồng vay vượt mức vốn điều lệ thì cấp nào quyết định:

A. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định 

B. Hội đồng quản trị quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định

C. Không có câu trả lời nào đúng 

D. Tổng giám đốc quyết định 

Câu 7: Theo quyết định 18 thì số ngày quá hạn là bao nhiêu sẽ được phân vào nhóm 2.

A. Từ 01 - 09 ngày 

B. Từ 10 - 90 ngày

C. Từ 180 - 360 ngày 

D. Từ 90 - 180 ngày

Câu 10: Trong sản phẩm tài trợ mua xe ôtô doanh nghiệp, mục đích cho vay mua xe ôtô là:

A. Kinh doan vận tải hành khách

B. Phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của doanh nghiệp

C. Phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 12: Mức cho vay tối đa, tỷ lệ cho vay tối đa đối với sản phẩm cho vay trả góp doanh nghiệp vừa và nhỏ là 2 tỷ, 

A. 2 tỷ, 50% nhu cầu vốn

B. 3 tỷ, 50% nhu cầu vốn

C. 3 tỷ, 70% nhu cầu vốn

D. 5 tỷ, 70% nhu cầu vốn

Câu 13: Trong sản phẩm cho vay trả góp doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN VVN), để được xem xét cho vay thì thời gian hoạt động của ngành nghề kinh doanh chính thức của DNVVN tối thiểu phải là:

A. 06 tháng kể cả trước đây kinh doanh hộ kinh doanh cá thể 

B. 06 tháng kể từ ngày thành lập 

C. 12 tháng kể cả trước đây kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

D. 12 tháng kể từ ngày thành lập

Câu 14: Trong sản phẩm cho vay trả góp doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN VVN), DNVVN được định nghĩa là các DN có:

A. Vốn kinh doanh không quá 3 tỷ 

B. Vốn kinh doanh không quá 3 tỷ; doanh thu không quá 15 tỷ đồng/năm 

C. Vốn kinh doanh không quá 5 tỷ

D. Vốn kinh doanh không quá 5 tỷ; doanh thu không quá 15 tỷ đồng/năm

Câu 17: Muốn biết một doanh nghiệp có kiểm soát được nguồn thu chi bằng tiền hay không thì loại báo cáo nào dưới đây cho biết rõ ràng nhất:

A. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

B. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

C. Bảng cân đối kế toàn 

D. Bảng cân đối phát sinh tài khoản 

Câu 18: Quan điểm nào sau đây đúng nhất về cho vay phân tán:

A. Rủi ro cao lãi suất thấp

B. Rủi ro cao, lãi suất cao

C. Rủi ro thấp, lãi suất cao

D. Rủi ro thấp, lãi suất thấp

Câu 19: Khi xem xét cấp tín dụng cho một khách hàng bất kỳ, tiêu chí nào được coi là khởi đầu cho công tác thẩm định, đề xuất cho vay:

A. Lĩnh vực kinh doanh 

B. Tài sản đảm bảo

C.  Tình hình tài chính 

D. Tư cách pháp lý, đạo đức của người vay vốn

Câu 20: Cơ cấu tài chính của một doanh nghiệp được coi là bị mất cân đối khi nào?

A. Vốn lưu động thuần âm, Nguồn vốn dài hạn – tài sản cố định âm

B. Vốn lưu động thuần dương, Nguồn vốn dài hạn – tài sản cố định dương 

C. Cả a và b đúng

Câu 22: Cho vay là một hình thức cấp Tín dụng, theo đó:

A. TCTD giao cho khác hàng một khoản tiền để sử dụng theo mục đích và thời gian nhất định, theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi

B. TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi

C. TCTD giao cho khách hang một khoản tiền để thu lãi hàng tháng, quý, định kỳ

Câu 23: Cầm cố chứng từ có giá là:

A. Một hình thức của dịch vụ cầm đồ 

B. Một phương thức cho vay

C. Một trong các biện pháp đảm bảo tiền vay

D. Tất cả đều đúng

Câu 24: Trường hợp đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản hình thành từ vốn vay, nếu tài sản hình thành từ vốn vay là động sản thì đăng ký tại:

A. Cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo và chi nhánh

B. Phòng Tài nguyên môi trường trường hợp bên thế chấp, bảo lãnh là cá nhân hộ gia đình.

C. Sở Tài nguyên môn trường trường hợp bên thế chấp, bảo lãnh là tổ chức

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 25: Hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng:

A. Chỉ là nghĩa vụ của khách hàng vay vốn

B. Chỉ là nguyên tắc vay vốn

C. Vừa là nguyên tắc vay vốn, vừa là nghĩa vụ của khách hàng vay vốn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank có đáp án - Phần 27
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm

Cùng danh mục