Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 20

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 126 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 20. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1:  Trong các giả định sau, các giả định nào không phải là giả định của "Lý thuyết lợi thế tương đối " của Davird Ricacdo

A. Thế giới có 2 quốc gia sản xuất 2 mặt hàng

B. Thương mại hoàn toàn tự do

C. Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất

D. Có sự điều tiết của chính phủ

Câu 2: Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế là: Thuế quan, hạn ngạch (quota), hạn chế xuất khẩu tự nguyện, trợ cấp xuất khẩu và...

A. Bảo hộ hàng sản xuất trong nước

B.  Cấm nhập khẩu

C. Bán phá giá

D. Những quy định chủ yếu về tiêu chuẩn kỹ thuật

Câu 5:  Trong trao đổi thương mại quốc tế, nguyên tắc được các bên chấp nhận trao đổi là nguyên tắc:

A. Phải có lợi cho mình

B. Ngang giá

C. Có lợi cho bên kia

D. Kẻ mạnh thì được lợi hơn

Câu 8: Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam là:

A. Chính sách thả nổi có kiểm soát của nhà nước

B. Thả nổi

C. Tự do

D. Nhà nước hoàn toàn kiểm soát 

Câu 9: Khi tỷ giá của đồng tiền trong nước giảm so với thế giới nó sẽ gây ra các tác động đối với nền kinh tế trong nước. Trong các tác động sau tác động nào không phải do nó gây ra:

A. Xuất khẩu tăng

B. Các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu

C. Đầu tư nước ngoài vào giảm

D. Gây ra các tệ nạn xã hội

Câu 10: Khi mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng của Mỹ tăng lên trong khi đó mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng Việt Nam giữ nguyên thì trên thị trường ngoại hối sẽ sảy ra hiện tượng gì:

A. Tăng cầu về USD và đồng thời làm giảm cung USD

B. Tỷ giá hối đoái giữa USD và VND sẽ tăng lên

C. Không có phương án nào đúng

D. A và B

Câu 11: Khi mọi người kỳ vọng về tỷ giá hối đoái của đồng USD tăng thì sẽ dẫn tới:

A. Cầu của đồng USD giảm

B. Cầu của đồng USD không đổi

C. Cầu của USD tăng

D. Không có phương án nào đúng

Câu 12: Hiện nay thế giới đang tồn tại những hệ thống tiền tệ nào:

A. hệ thống tiền tệ giamaica

B. chế độ bản vị vàng hối đoái

C. hệ thống tiền tệ châu âu ( EMS )

D.  cả A và C

Câu 13: Chính phủ tăng lãi suất tiền gửi thì:

A. Lượng cung tiền tăng

B. Lượng cung tiền giảm

C. Lượng cung tiền không thay đổi

D. Không có phương án nào trên đây

Câu 14: Nguồn vốn ODA nằm trong khoản mục nào sau đây của cán cân thanh toán quốc tế:

A. Tài khoản vãng lai

B. Tài khoản vốn

C. Tài khoản dự trữ

D. Tài khoản chênh lệch số thống kê 

Câu 15: Việt Nam gia nhâp tổ chức Worlbank vào năm nào: 

A. năm 1970

B. năm 1977

C. năm 1978

D. năm 1991

Câu 16: Giả định nào không nằm trong lý thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo?

A. Thế giới chỉ có hai quốc gia,mỗi quốc gia sản xuất hai mặt hàng

B. Chi phí vận tải,chi phí bảo hiểm bằng không

C. Công nghệ hai nước thay đổi

D. Thương mại hoàn toàn tự do

Câu 17: Xu hướng nào không phải xu hướng vận động chủ yếu của nền KTQT? 

A. Toàn cầu hoá

B. Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ

C. Sự phát triển của vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương

D. Các rào cản kinh tế giữa các quốc gia ngày càng tăng

Câu 18: Bản chất của hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất(1867-1914)?

A. Là chế độ bản vị vàng

B. Là chế độ bản vị vàng hối đoái

C. Là chế độ tỷ giá cố định

D. Không đáp án nào đúng

Câu 19: Ưu diểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN:

A. Khối lượng vốn đàu tư trực tiếp nước ngoài vào Vn khá lớn qua các năm

B. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đưa tới tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác

C. Dầu tư nước ngoài vào Vn mẩt cân đối về việc thu hút vốn theo ngành và vùng

D. A và B

Câu 20: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái?

A. Mức chênh lệch lạm phát giữa các quốc gia

B. Mức chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia

C. Sự can thiệp của chính phủ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21: Mức lãi suất trong nước tăng (các yếu tố khác không thay đổi) sẽ làm cho:

A. Mức đầu tư trong nước tăng

B. Mức tiết kiệm trong nước tăng

C. Mức đầu tư trong nước giảm

D. B và C

Câu 22: Yếu tố nào không thuộc tài khoản vốn trong cán cân thanh toán quốc tế?

A. Đầu tư ra nước ngoài

B. Đầu tư nước ngoài vào trong nước

C. Vay ngân hàng

D. Vốn ODA

Câu 23: Hiện nay Việt Nam đang áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái nào?

A. Tỷ giá hối đoái cố định

B. Tỷ giá hối đoái thả nổi

C. Tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý

D. Không đáp án nào đúng

Câu 24: Đối tượng nhận được các khoản thu từ thuế là?

A. Chính phủ

B. Người tiêu dùng

C. Nhà cung cấp

D. Cả ba đối tượng trên

Câu 25: Sức mua của đồng nội tệ giảm so với động ngoại tệ làm cho:

A. Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu gặp khó khăn

B. Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu thuận lợi

C. Xuất khẩu gặp khó khăn và nhập khẩu thuận lợi

D. Xuất khẩu khó khăn và nhập khẩu khó khăn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên