Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 66 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Đâu không phải là sự thay đổi mặt hang xuất khẩu của thương mại quốc tế hiện nay.

A. Giảm lương thực thực phẩm

B. Tăng tỉ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô

C. Lao động giản đơn có xu hướng giảm, lao động phức tạp tăng tỉ trọng

D. Sản phẩm tinh chế máy móc thiết bị có xu hướng tăng

Câu 2: Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế vào thời diểm nào?

A. Tháng 11 năm 2006

B. Tháng 12 năm 2006

C. Tháng 1 năm 2007

D. Tháng 2 năm 2007

Câu 4: Một trong những điều kiện để đươc vay tiền của tổ chức IMF là:

A. Là nước có tiềm lực kinh tế

B. Là nước kém phát triển

C. Là thành viên của tổ chức WTO

D. Là thành viên của tổ chức IMF 

Câu 5: Theo bạn hiện nay Việt Nam đang thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái nào?

A. Chế độ tỷ giá hối đoái cố định

B. Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tự do

C. Chế độ tỷ giá có quản lý

D. Không phải các chế độ tỷ giá hối đoái trên 

Câu 7: Lãi suất của 1 quốc gia tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nhà đầu tư vàngười dân:

A. Người dân tăng gửi tiết kiệm, nhà đầu tư tăng đầu tư

B. Người dân tăng gửi tiết kiệm,nhà đầu tư giảm đầu tư

C. Người dân tăng tiêu dung ,nhà đầu tư tăng đầu tư

D.  Ngưòi dân tăng tiêu dung , nhà đầu tư giảm đầu tư

Câu 11: Trong cán cân thanh toán quốc tế thì ODA thuộc tài khoản nào?

A. Tài khoản vãng lai

B. Tài khoản vốn

C. Tài khoản dự trữ quốc gia

D. Tài khoản biến đổi số thống kê

Câu 12: Trong các hoạt động của các quan hệ kinh tế quốc tế dưới đây, hoạt động nào có vị trí quan trọng, giữ vị trí trung tâm mang tính phổ biến trong tất cả các quốc gia: 

A. Thương mại quốc tế

B. Hợp tác quốc tế về kinh tế và khoa học công nghệ

C. Hợp tác đầu tư quốc tế

D. Các hoạt động dịch vụ quốc tế

Câu 13: Tính ưu việt nhất của lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo so với lý thuyết lợi thế tương đối của Adam Smith:

A. Đề cao vai trò của cá nhân và các doanh nghiệp, ủng hộ một nền thương mại tự do, không có sự can thiệp của Chính phủ

B. Thấy được tính ưu việt của chuyên môn hoá

C. Ngay cả khi một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối để sản xuất cả hai sản phẩm vẫn có lợi khi giao thương với một quốc gia khác được coi là có lợi thế tuyệt đối để sản xuất cả hai sản phẩm

D. A và C

Câu 14: Điều kiện nào không phải là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế đối ngoại ở VN

A. nâng cao dân trí

B. đảm bảo ổn định về chính trị và kinh tế

C. xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp

D. từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội

Câu 15: Hoạt động gia công thuê cho nước ngoài diễn ra khi quốc gia đó:

A. Có trình độ phát triển thấp

B. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu thị trường

C. Có trình độ phát triển cao

D. A và B đúng

Câu 16: Sự phát triển của khoa học công nghệ đã:

A. Làm chu kỳ sống sản phẩm càng tăng

B. Làm chu kỳ sống sản phẩm càng giảm

C. Chất lượng sản phẩm ngày càng cao và giá thành ngày cang rẻ

D. B và C

Câu 17: Thuật ngữ “ công ty đa quốc gia” thường được dùng để chỉ các công ty mà số vốn của nó thuộc sở hữu của:

A. Doanh nghiệp hoặc cá nhân thuộc đất nước Việt Nam

B. Doanh nghiệp hoặc cá nhân thuộc nhiều quốc tịch

C. Doanh nghiệp hoặc cá nhân của thành phố Hà Nội

D. Doanh nghiệp hoặc cá nhân của tỉnh Bắc Ninh. 

Câu 18: Vấn đề có tính chất toàn cầu là những vấn đề có liên quan đến lợi ích và sự sống còn của:

A. Một quốc gia

B. Một số các quốc gia

C. Các quốc gia trong cùng một khu vực

D. Tất cả các quốc gia trên toàn thế giới

Câu 20: Theo lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế thì quan điểm nào cho rằng thương mại quốc tế chỉ đem lại lợi ích cho một bên khi tham gia

A. Chủ nghĩa trọng thương

B. Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

C. Lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo

D. cả 2 và 3

Câu 22: Mối quan hệ giữa xu hướng tự do hoá thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch trong thực tế:

A. Thuận chiều

B. Đối nghịch

C. Song song tồn tại, thống nhất và chúng được sử dụng một cách kết hợp với nhau

D. Không có quan hệ

Câu 23: FDI được thực hiện theo những hình thức phổ biến là:

A. Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh

B. Doanh nghiệp liên doanh

C. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

D. Cả 3 hình thức trên

Câu 24: Nguồn nhân lực của Việt Nam có lợi thế so sánh so với các nước khác trong việc phát triển kinh tế đối ngoại là:

A. Đội ngũ lao động đông đảo

B. Tư chất con người Việt Nam rất cần cù, tiếp thu nhanh nghề nghiệp mới, có khả năng ứng sử linh hoạt

C. Giá nhân công rẻ

D. Cả 3 đặc điểm trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên