Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 141 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 15. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong các công cụ sau công cụ nào không phải là công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế:

A. Thuế quan

B. Trợ cấp

C. Hạn ngạch

D. Những quy định về tiêu chuẩn kĩ thật, chất lượng sản phẩm

Câu 3: Đặc điểm của hệ thống tiền tệ Giamaica là:

A. Bản vị vàng hối đoái

B. Thành lập ra hai quỹ tài chính quốc tế

C. Thành lập ra hai quỹ tài chính quốc tế

D. Không phải các ý kiến trên

Câu 4: Chủ thể của nền kinh tế thế giới gồm:

A. Các quốc gia

B. Liên kết kinh tế quốc tế

C. Tổ chức kinh tế quốc tế

D. Cả A, B, C

Câu 5: Điều nào sau đây đúng với toàn cầu hóa:

A. Một quá trính loại bỏ sự phân tách, cách biệt về biên giới lãnh thổ quốc gia

B. Là quá trình loại bỏ sự phân đoạn thị trường để đi đến một thị trường toàn cầu duy nhất

C. Cả A và B

D. Không đáp án nào.

Câu 6: Tái xuất khẩu là gì?

A. hoạt động tạm thời nhập khẩu hàng hóa dịch vụ sau đó xuất khẩu sang một nước thứ ba, với điều kiện hàng hóa không gia công chế biến

B. là hoạt động mà hàng hóa chuyển qua một nước trung gian nhưng tại đây không diễn ra hành vi mua bán, mà chỉ thực hiện dịch vụ vận tải kho bãi

C. Là hoạt động mang hàng hóa từ nước này sang nước khác

D. Không phải đáp án nào

Câu 7: Điều nào sau đây không đúng với xu hướng thương mại quốc tế:

A. có sự ra tăng nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm

B. tỷ trọng của nhóm mặt hàng nguyên vật liệu, sản phẩm thô giảm đáng kể

C. những lao động giản đơn ngày càng giảm, giảm tỷ trọng những mặt hàng chứa hàm lượng lao động giản đơn và ngày càng tăng tỷ trọng mặt hàng phức tạp

D. những sản phẩm tinh chế, máy móc thiết bị có xu hướng tăng rất nhanh

Câu 8: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của thuế quan:

A. thuế quan là điều tiết xuất nhập khẩu

B. bảo hộ thị trường nội địa

C. tăng thu nhập cho ngân sách

D. Là công cụ đối xử không phân biệt đối với bạn hàng quen thuộc

Câu 9: Điều nào sau đây không đúng với tác động tích cực của đầu tư quốc tế đối với nước tiếp nhận đầu tư:

A. Góp phần giải quyết khó khăn do thiếu vốn

B. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong nước

C. Ô nhiễm môi trường được khắc phục hoàn toàn do máy móc thiết bị hiện đại.

Câu 10: Những hình thức nào đúng với đầu tư gián tiếp nước ngoài:

A. Mua cổ phiếu trái phiếu

B. Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh

C. Doanh nghiệp liên doanh

D. Không phải đáp án nào

Câu 12: Một hệ thống tiền tệ quốc tế được coi là có hiệu quả khi đạt được mục tiêu nào sau:

A. Tối đa hóa sản lượng và mức độ sử dụng các yếu tố sản xuất của thế giới

B. Phân phối công bằng các lợi ích kinh tế giữa các quốc gia cũng như giữa các tầng lớp xã hội trong mỗi quốc gia

C. Phân phối tương đối công bằng các lợi ích kinh tế giữa các quốc gia cũng như giữa các tầng lớp xã hội trong mỗi quốc gia

D. A và B

Câu 13: Một hệ thống tiền tệ quốc tế được coi là có hiệu quả khi đạt được mục tiêu nào sau:

A. Tối đa hóa sản lượng và mức độ sử dụng các yếu tố sản xuất của thế giới

B. Phân phối công bằng các lợi ích kinh tế giữa các quốc gia cũng như giữa các tầng lớp xã hội trong mỗi quốc gia

C. Phân phối tương đối công bằng các lợi ích kinh tế giữa các quốc gia cũng như giữa các tầng lớp xã hội trong mỗi quốc gia

D. A và B

Câu 15: Trong các giả định sau, các giả định nào không phải là giả định của " Lý thuyết lợi thế tương đối " của Davird Ricacdo:

A. Thế giới có 2 quốc gia sản xuất 2 mặt hàng

B. Thương mại hoàn toàn tự do

C. Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất

D. Có sự điều tiết của chính phủ

Câu 18: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là loại hình:

A. Các nhà đầu tư nước ngoài mua lại các Doanh nghiệp trong nước

B. Chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn

C. Quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn tách rời nhau d. Nhà đầu tư nước ngoài hỗ trợ chính phủ

D. Nhà đầu tư nước ngoài hỗ trợ chính phủ

Câu 19: Hiện nay Việt nam đang thực hiện chế độ tỷ giá:

A. Cố định

B. Thả nổi

C. Thả nổi có kiểm soát

D. Cố định có kiểm soát

Câu 20: Tình trạng cán cân thanh toán bị thâm hụt khi:

A. Dòng tiền thu nhỏ hơn dòng tiền chi

B. Dòng tiền thu lớn hơn dòng tiền chi

C. Dòng tiền thu bằng dòng tiền chi

D. Không có dòng thu và chi

Câu 21: Viện trợ ODA nằm trong hệ thống tài khoản:

A. Tài khoản chênh lệch số thống kê

B. Tài khoản dự trữ chính thức quốc gia

C. Tài khoản vốn

D. Tài khoản vãng lai

Câu 22: Khi đồng nội tệ mất giá:

A. Xuất khẩu và nhập khẩu không bị ảnh hưởng

B. Xuất khẩu có lợi và nhập khẩu bất lợi

C. Xuất khẩu bất lợi và nhập khẩu có lợi

D. Xuất khẩu và nhập khẩu đều có lợi 

Câu 24: Mối quan hệ trong kinh tế quốc tế là mối quản hệ nào?

A. Quan hệ di chuyển hàng hoá quôc tế về hàng hoá vá dich vụ

B. Quan hệ di chuyển quốc tế về vốn va nguồn lực

C. Quan hệ di chuyển tài chính và tiền tệ

D. Tất cả các quan hệ trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên