Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 111 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Nhược điểm mối ghép then:

A. Tháo lắp dễ dàng nhưng chế tạo phức tạp

B. Phải làm rãnh trên trục & mayơ

C. Khó đảm bảo tính đồng tâm mối ghép

D. b và c đều đúng

Câu 2: Trong các loại then bằng sau đây, loại nào truyền được lực dọc trục:

A. Then bằng đầu gọt tròn

B. Then bằng đầu gọt phẳng

C. Then bằng dẫn hướng

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Then lắp căng có mặt làm việc là:

A. 1 mặt bên

B. 1 mặt đáy

C. 2 mặt bên

D. 2 mặt đáy

Câu 4: Trong then lắp căng, yêu cầu đối với rãnh then trên mayơ:

A. không có độ dốc

B. có độ dốc bất kỳ

C. có độ dốc bằng độ dốc của then

D. có độ dốc bằng độ dốc của then (không áp dụng cho then tiếp tuyến)

Câu 5: Trong then lắp căng có thể truyền được:

A. lực dọc trục

B. mômen xoắn

C. mômen uốn

D. a và b đều đúng

Câu 6: Mối ghép then hoa là mối ghép:

A. mayơ vào trục nhờ các răng của trục lồng vào rãnh trên mayơ

B. nhiều then đơn, các then này được chế tạo liền trục

C. a & b đúng

D. a đúng & b sai

Câu 7: Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28.

A. số răng

B. đường kính vòng trong

C. đường kính vòng ngoài

D. độ chính xác gia công then

Câu 8: Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28.

A. số răng

B. đường kính vòng trong

C. đường kính vòng ngoài

D. độ chính xác gia công then

Câu 9: Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28.

A. số răng

B. đường kính vòng trong

C. đường kính vòng ngoài

D. độ chính xác gia công then

Câu 10: Ưu điểm mối ghép then hoa:

A. dễ đạt được độ đồng tâm mối ghép và sự dịch chuyển dọc trục

B. tải trọng tốt hơn mối ghép then cùng kích thước, độ bền mỏi cao

C. a & b đều đúng

D. a & b đều sai

Câu 11: Nhược điểm của mối ghép then hoa:

A. Không tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố đều

B. Có tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố không đều

C. Không tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố không đều

D. Có tập trung ứng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố đều

Câu 13: Các phương pháp định tâm mối ghép then hoa:

A. theo cạnh bên

B. theo đường kính ngoài

C. theo đường kính trong

D. tất cả đều đúng

Câu 16: Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo:

A. đường kính trong

B. đường kính ngoài

C. cạnh bên

D. đường kính

Câu 17: Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ không nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo:

A. đường kính trong

B. đường kính ngoài

C. cạnh bên

D. đường kính

Câu 18: Trục định hình được sử dụng nhằm khắc phục các nhược điểm gì của mối ghép then & then hoa?

A. tập trung ứng suất

B. độ đồng tâm cao, chịu tải va đập tốt

C. lực sinh ra trên bề mặt tiếp xúc lớn và khó chế tạo, sửa chữa

D. a và b đều đúng

Câu 19: Ren được hình thành trên cơ sở đường xoắm ốc:

A. trụ hay côn

B. thân khai hay hypoid

C. trụ hay novikop

D. hypoid hay acsimet

Câu 20: Ưu điểm mối ghép ren:

A. đơn giản, tạo lực siết dọc trục lớn, khó tháo lắp, giá thành rẽ

B. đơn giản, tạo lực siết dọc trục lớn, dễ tháo lắp, giá thành rẽ

C. phức tạp, tạo lực siết dọc trục nhỏ, dễ tháo lắp, giá thành rẽ

D. phức tạp, tạo lực siết dọc trục lớn, khó tháo lắp, giá thành cao

Câu 21: Nhược điểm mối ghép ren là tạo ứng suất tại chân ren, vấn đề này làm:

A. tăng độ bền uốn mối ghép ren

B. giảm độ bền mỏi mối ghép ren

C. tăng độ bền mỏi mối ghép ren

D. giảm độ bền uốn mối ghép ren

Câu 22: Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm:

A. ghép các chi tiết máy bất kỳ

B. ghép các chi tiết có yêu cầu độ bền cao

C. ghép các chi tiết có yêu cầu độ chắc kín

D. ghép các chi tiết có yêu cầu tính tự hãm cao

Câu 23: Ren phải là ren:

A. đường xoắn ốc đi lên về phía trái

B. đường xoắn ốc đi xuống về phía phải

C. đường xoắn ốc đi lên về phía phải

D. đường xoắn ốc đi xuống về phía trái

Câu 24: Ren trái là ren:

A. đường xoắn ốc đi lên về phía trái

B. đường xoắn ốc đi xuống về phía phải

C. đường xoắn ốc đi lên về phía phải

D. đường xoắn ốc đi xuống về phía trái

Câu 25: Ren hệ mét có:

A. 45°

B. 50°

C. 60°

D. 55°

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên