Câu hỏi: Cho nghiệp vụ sau: Ngày 06/01, xuất bán cho khách hàng ABC chưa thanh toán tiền hàng. Thuế VAT 10%. Hàng hóa HH1: Số lượng 30, đơn giá 650.000đ. Hàng hóa HH2: Sô lượng 100, đơn giá 100.000đ. Khách hàng chưa thanh toán. Điều khoản thanh toán: Cho nợ tối đa 30 ngày, được chiết khấu thanh toán 2% (trên doanh thu bán hàng) nếu thanh toán trc 10 ngày. Ngày 15/01, khách hàng ABC thanh toán hết tiền mua hàng của ngày 06/01, bằng tiền gửi ngân hàng. Hãy cho biết tổng tiền thanh toán của khách hàng ABC là bao nhiêu và đường dẫn cập nhật nghiệp vụ trên

82 Lượt xem
30/08/2021
3.6 7 Đánh giá

A. 31,801,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn và nghiệp vụ/ bán hàng/ đối trừ chứng từ

B. 31,801,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn và nghiệp vụ/ bán hàng/ thu tiền của khách hàng

C. 32,450,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn

D. 31,860,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn và nghiệp vụ/ bán hàng/ thu tiền của khách hàng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Khi bán hàng hóa vật tư thanh toán ngay bằng tiền mặt, ta cần áp dụng phương pháp hạch toán qua TK công nợ nào và gồm những chứng từ nào đi kèm:

A. Phiếu chi, hóa đơn, phiếu thu/ 331

B. Hóa đơn, phiếu thu tiền / 131

C. Phiếu xuất kho, phiếu thu tiền/ 111

D. Hóa đơn, giấy báo nợ/131

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 3: Chức năng xóa không có trong màn hình nào dưới đây:

A. Hệ thống tài khoản

B. Danh mục từ điển

C. Cập nhật chứng từ

D. Sổ chi tiết bán hàng

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 4: Khi phát hiện sai tên khách hàng trong DMKM để sửa lại tên người sử dụng ta thực hiện:

A. Ấn phím Enter

B. Ấn phím Enter hoặc Ctrl +E

C. Di vệt sáng đến khách hàng cần sửa ấn Enter hoặc kích vào nút sửa

D. Di vệt sáng đến khách hàng cần sửa ấn Ctrl + E

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 6: Khi khai báo danh mục HHVT nếu chọn phương pháp NTXT mà người sử dụng muốn đổi sang phương pháp tính giá Bình quân cuối kỳ ta chọn đường dẫn sau:

A. Tất cả phương án trên đều sai

B. Nghiệp vụ/ Quản lý kho/ Đổi phương pháp tính giá

C. Hệ thống/ Vật tư hàng hóa

D. Soạn thảo/ Vật tư hàng hóa

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy - Phần 3
Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên